Αν έχεις ένα κήπο και μια βιβλιοθήκη, έχεις όλα όσα σου χρειάζονται.             Κικέρων.

Aργυρώ Καβρουδάκη www.vivliotaxideytis6.webnode.gr

 Γεννήθηκα το 1955 και ζω στην Αθήνα. Σπούδασα Θεολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και εργάστηκα μέχρι το 2016 στην Μέση Εκπαίδευση. Από το 2006 άρχισα να γράφω ,γιατί αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για την τιμή που μου έκανε ο Θεός να την υπηρετήσω. Οδεύοντας προς το τέλος της υπηρεσίας μου, θέλησα να συνεχίσω την σχέση μου μαζί της ,με όποιο τρόπο και μέσον μπορώ. Ως αξίωμα, ότι ο Θεός ως Αιώνιος και Άναρχος ενεργεί σε όλα τα όντα έμψυχα και άψυχα , ακόμη και στους τόπους με έναν ιδιαίτερο τρόπο, τον οποίο εκείνα χρειάζονται ,προσπαθώ να ερευνήσω και να κατανοήσω την θρησκευτικότητα αυτή, όπως εκδηλώνεται σε κάθε τόπο της Ελλάδας ξεχωριστά, από την εκδήλωση της μέχρι σήμερα. Πιστεύω ότι αποκαλύπτεται διακριτικά αλλά σταθερά μέσα στο χρόνο ανάλογα με την καθορισμένη πορεία τους.

I was born in 1955 and I live in Athens. I studied Theology at the Aristotle University of Thessaloniki and worked until 2016 in Secondary Education. From 2006 I started writing, because I felt the need to express my gratitude for the honor that God has given me to Towards the end of my service I wanted to continue my relationship with it,  with every means possibly. As an axiom, that God as Eternal and Anarchic acts in all beings animate and inanimate, even in  physical locations, with a special way, which they need, I try to research and  comrehend this religiosity, as it manifests in each place of Greece separately, since its manifestation until today. I believe that it is revealed discreetly but steadily over time depending on their defined course.

   © 2016 Worlds Collide. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα.
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!